SING TO THE MOUNTAIN

Go and sing to the mountains 

Go and sing to the moon 

Go and sing to just about everything 

Cuz everything is you

- Elephant Revival 

 

tadasana_diptico.jpg

Yoga Pose: Tadasana (Mountain Pose)